تعاریف و اصطلاحات

پشت پرده یک سیاست پولی درباره سود حساب بانکی

براساس آخرین خبر مهم بانکی، اعلام شد: بر اساس قانون بودجه 99، تمامی دستگاه های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند، مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی نیستند. به این معنا که: بر اساس بند (ز) تبصره 12 قانون بودجه 99، دستگاه هایی که از بودجه کل کشور استفاده...

2 تیر 1399

بُسحاق اَطعِمه؛ شاعر خوراکی ها!

شیخ جمال الدین حلاج اطعمه شیرازی، متخلص به بُسحاق شاعر قرن نهم هجری قمری است.

25 اردیبهشت 1399